Publikacje

Maria Kieleczawa jest autorką lub współatorką następujących publikacji:

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Gdzie szum Prutu, Czeremoszu...Odkrywanie Huculszczyzny”- wykład nt. „Pisanka huculska-obrzędowość, symbolika, ornamentyka”- Uniwersytet Wrocławski –2005

- Praca magisterska nt: - „Zarządzanie pracą twórczą na podstawie badań w pracowni pisanek” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2002

- Projekty warsztatów pisankowych- realizacja w środowisku wrocławskim- przedszkola, szkoły, domy kultury, świetlice przykościelne, ośrodki integracyjne, muzea od 1999 roku

- Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych pt. „Pisanki-Zachwycanki”- Nowy Targ 2008

- W książce „Huculszczyzna Kultura i Edukacja” pod redakcją Anny Haratyk Uniwersytet Wrocławski 2009, jest mój rozdział pt: „Pisanka huculska-obrzędowość, symbolika, ornamentyka”

Opinie i recenzje o  jej twórczości ludowej wydały instytucje:

- Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski – Kulturoznawstwo oraz Przewodniczący Powiatu Gorlickiego

Jej twórczość ludowa została opisana w książkach:

-  Irena Stasiewicz- Jasiukowa: „Pisanki sercu miłe”- O ich twórcach, tajemnicach barwienia i o technikach zdobienictwa.2003

- Irena Stasiewicz- Jasiukowa: „Pisanki Kresowe w zbiorach Muzeum Pisanki w Ciechanowcu”. Ciechanowiec 2007

- Encyklopedia „ Who is Who w Polsce 2003”-biogram

Na temat jej twórczości ukazało się wiele artykułów w prasie i czasopismach:

- Twórczość Ludowa- Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych” 2006, 2009.

- Słowo polskie, 04.1998.

- Watra”- kwartalnik wydany przez Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków w Polsce-1999, 2002, 2004.

- Wieczór Wrocławia"1.VIII.2000 „ Marszałek docenił pisanki”.

- Gazeta wyborcza, „Huculskie pisanki w Merkurym”, 04. 2000

- Gazeta wrocławska, „ Huculskie pisanki -  z Muzeum Etnograficznego do Niemiec”, 10.04.2000

- Wieczór Wrocławia – „Na jajku malowane”, 10.04.2000

- Gazeta Wyborcza – „ Maryś, czemu nie Ty”, 19.04.2000

- Wieczór Wrocławia – „ Grand Prix za pisanki” – 15.05.2000

- Wieczór Wrocławia 23-25.III.2001 „Pisanki z Wrocławia w Dreźnie”

- Kurier Gmin, 04.2001

- Wieczór Wrocławia 6-8.IV.2001 „Wenus po trzydziestce – Malowania uczyła mnie babcia”

- Gmina i powiat – miesięcznik 3 - 4, 2001

- Gazeta krakowska, „ W dworze Karwacjanów, łemkowskie pisanki”, 05.2002

- Nasze okienko- miesięcznik kwiecień 2003 numer 11

- Wieczór Wrocławia 7.04.2003 Ambasador polskiej tradycji”

- Kaleidoscope – magzayn pokładowy PLL LOT SA, -  04.2004

- Słowo Polskie- Gazeta Wrocławska 24.05.2004 „Cepeliada przed igrzyskami”

- Słowo Polskie-Gazeta Wrocławska 8.07.2004 „Hucułka z blokowiska”

- Dziennik nowosądecki – 07.2005

- Gazeta Wyborcza 24.03.2005 „Jaja z Łemkowyny”

- Gazeta Wyborcza-Warszawa 30.05.2007 „Wielkanocne Jajka”

- Gazeta Południowa kwiecień 2008-„Wielkanocnie w Promyku”

- Dziennik Toruński Nowości – „ Huculski sposób na superpisankę” 10.04.2009