Warsztaty

Absolwentka Akademii Ekonomicznej, od 26 lat pracuje jako nauczyciel dyplomowany w szkole dla dzieci specjalnej troski we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu. Należy do nielicznych twórców na Dolnym Śląsku, którzy wykonują pisanki według prastarych wzorów huculskich, techniką batikową. Wielowiekową tradycję rodzinną przekazuje córkom i swoim podopiecznym.

W Centrum Anima prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli oraz terapeutów zajęciowych. Przeprowadza także autorskie warszataty  pisankarskie, wykonywania kwiatów z bibuły dla dzieci, młodzieży i  firm prywatnych.